bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah adalah komited kepada keselamatan dan kesihatan semua penjawat awam jabatan serta pelanggan melalui usaha bersama untuk mencapai matlamat berikut:-

 

  1. Mematuhi Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya dan lain-lain akta yang berkuatkuasa;
  2. Mengkaji semula pernyataan bertulis Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dari masa ke semasa;
  3. Mempastikan bahawa semua penjawat awam Jabatan diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas mereka dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;
  4. Memastikan tempat kerja dan persekitaranya dalam keadaan baik dan selamat;
  5. Menyelia dan menyelenggara kemudahan-kemudahan serta kebajikan asas bagi semua penjawat awam jabatan;
  6. Mengambil langkah-langkah pencegahan dan menyiasat kemalangan dan kejadian berbahaya.

 

Dengan ini Jabatan Perhutanan Negeri Kedah berazam untuk  mengamalkan budaya kerja selamat dan sihat.