bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Maklumat Kewangan & Hasil Tahun 2014

1.   Peruntukan Perbelanjaan (Status Sehingga 30 September 2014) 

BIL

PERKARA

PERUNTUKAN (RM)

PERBELANJAAN (RM)

1.

Belanja Mengurus (B23)

14,777,558.00

9,790,128.91

2.

Belanja Pembangunan (P23)

2,680,070.00

1,547,586.04

Jumlah

17,457,628.00

11,337,714.95

 

Peruntukan Mengurus bagi tahun 2014 adalah sebanyak RM 14,777,558.00 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat  JPNK (RM 4,061,809.00), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,582,841.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,433,186)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,699,722.00). Sehingga suku tahun ketiga  (30.09.2014) Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak   66.25% .

Perbelanjaan Pembangunan sehingga suku tahun ketiga iaitu sehingga 30.09.2014 adalah sebanyak 57.74%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.

 

 2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Status Sehingga 30 September 2014)

BIL

PERKARA

KUTIPAN (RM)

1.

Royalti

2,405,686.25

2.

Ses

1,915,369.12

3.

Premium

21,167,325.00

4.

Lain-lain Fee

1,379,321.92

Jumlah

26,867,702.29