bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Maklumat Kewangan & Hasil Tahun 2013

 

1.   Peruntukan Perbelanjaan (Status Sehingga 31 Disember  2013)

BIL

PERKARA

PERUNTUKAN (RM)

PERBELANJAAN (RM)

1.

Belanja Mengurus (B23)

14,390,258.80

13,431,290.57

2.

Belanja Pembangunan (P23)

7,300,040.00

6,848,611.13

Jumlah

21,690,298.80

20,279,901.70

 

 2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Status Sehingga 31 Disember 2013)

BIL

PERKARA

KUTIPAN (RM)

1.

Royalti

2,620,145.37

2.

Ses

2,219,425.37

3.

Premium

10,800,531.20

4.

Lain-lain Fee

1,626,025.72

Jumlah

17,266,127.66