bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Maklumat Kewangan & Hasil Tahun 2012

1.   Peruntukan Perbelanjaan 

BIL

PERKARA

PERUNTUKAN (RM)

PERBELANJAAN (RM)

1.

Belanja Mengurus (B23)

11,212,728.49

9,563,471.00

2.

Belanja Pembangunan (P23)

8,000,000.00

7,526,347.38

3.

Belanja Wang Pembangunan

7,030,027.70

472,101.43

Jumlah

26,242,756.19

17,561,918.81

 

2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium

BIL

PERKARA

KUTIPAN (RM)

1.

Royalti

3,747,365.10

2.

Ses

3,333,317.88

3.

Premium

32,983,672,25

4.

Lain-lain Fee

1,346,959.27

Jumlah

41,411,341.50