bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Maklumat Kewangan & Hasil

 

 • 1.   Peruntukan Perbelanjaan (Sehingga Jun 2017)

  BIL

  PERKARA

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  1.

  Belanja Mengurus (B23)

  16,060,837.00

  7,054,700.58

  2.

  Belanja Pembangunan (P23)

  5,468,513.00

  3,357,489.48

  Jumlah

  21,529,350.00

  10,412,190.06  Peruntukan Mengurus bagi tahun 2017 (sehingga Jun 2017) adalah sebanyak RM 16,060.837.00 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat JPNK (RM 4,594,673.00), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,612,769.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,964,860.00)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,888,535.00). Sehingga Jun 2017 Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak  43.92% .


  Perbelanjaan Pembangunan sehingga Jun 2017 adalah sebanyak 61.40%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.


  2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Sehingga Suku Tahun Kedua  2017)

  BIL

  PERKARA

  KUTIPAN (RM)

  1.

  Royalti

  5,275,832.81

  2.

  Ses

  2,824,380.23

  3.

  Premium

  17,290,460.20

  4.

  Lain-lain Fee

  2,208,638.22

  Jumlah

  27,599,311.46

 • 1.   Peruntukan Perbelanjaan 

  BIL

  PERKARA

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  1.

  Belanja Mengurus (B23)

  14,101,734.56

  13,606,507.48

  2.

  Belanja Pembangunan (P23)

  6,070,070.00

  4,526,112.98

  Jumlah

  20,171,804.56

  18,132,620.46  Peruntukan Mengurus bagi tahun 2016 adalah sebanyak RM 14,101,734.56 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat  JPNK (RM 4,130,968.44), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,117,597.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,453,425.12)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,399,744.00). Sehingga tahun AKB 2016 Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak   96.48% .
   
  Perbelanjaan Pembangunan sehingga 31 Disember 2016 adalah sebanyak 74.56%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.


  2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Sehingga 31 Disember 2016)

  BIL

  PERKARA

  KUTIPAN (RM)

  1.

  Royalti

  7,183,913.60

  2.

  Ses

  4,136,531.95

  3.

  Premium

  33,306,654.20

  4.

  Lain-lain Fee

  4,425,130.14

  Jumlah

  49,052,229.89 • 1.   Peruntukan Perbelanjaan (Status Sehingga 31 Julai 2015) 

  BIL

  PERKARA

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  1.

  Belanja Mengurus (B23)

  18,082,202.00

  6,605,631.66

  2.

  Belanja Pembangunan (P23)

  5,893,395.00

  490,681.75

  Jumlah

  23,975,597.00

  7,096,313.41  Peruntukan Mengurus bagi tahun 2015 adalah sebanyak RM 18,082,202.00 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat  JPNK (RM 6,540,770.00), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,877,192.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,764,133.00)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,900,107.00). Sehingga suku tahun ketiga  (31.07.2015) Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak   36.5% .
   
  Perbelanjaan Pembangunan sehingga suku tahun ketiga iaitu sehingga 31 Julai 2015 adalah sebanyak 8.32%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.


   2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Status Sehingga 31 Julai 2015) 

  BIL

  PERKARA

  KUTIPAN (RM)

  1.

  Royalti

  3,917,333.45

  2.

  Ses

  2,295.674.70

  3.

  Premium

  15,586,362.50

  4.

  Lain-lain Fee

  2,386,091.81

  Jumlah

  21,889,787.76 • 1.   Peruntukan Perbelanjaan (Status Sehingga 30 September 2014) 

  BIL

  PERKARA

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  1.

  Belanja Mengurus (B23)

  14,777,558.00

  9,790,128.91

  2.

  Belanja Pembangunan (P23)

  2,680,070.00

  1,547,586.04

  Jumlah

  17,457,628.00

  11,337,714.95  Peruntukan Mengurus bagi tahun 2014 adalah sebanyak RM 14,777,558.00 . Peruntukan tersebut adalah merangkumi jumlah peruntukan untuk  Ibu Pejabat  JPNK (RM 4,061,809.00), Pej Hutan Daerah Kedah Utara (RM 3,582,841.00), Pejabat Hutan Daerah Kedah Tengah (RM 3,433,186)  dan Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan (RM 3,699,722.00). Sehingga suku tahun ketiga  (30.09.2014) Perbelanjaan Mengurus yang telah dilakukan adalah sebanyak   66.25% .


  Perbelanjaan Pembangunan sehingga suku tahun ketiga iaitu sehingga 30.09.2014 adalah sebanyak 57.74%. Perbelanjaan Pembangunan terdiri daripada  Aktiviti Pengurusan Sumber Hutan, Pembangunan Tenaga Manusia, Perhutanan Masyarakat, Ladang, Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Pengembangan Maklumat Perhutanan , Pembangunan Sumber Hutan serta Infrastruktur.
   2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Status Sehingga 30 September 2014) 

  BIL

  PERKARA

  KUTIPAN (RM)

  1.

  Royalti

  2,405,686.25

  2.

  Ses

  1,915,369.12

  3.

  Premium

  21,167,325.00

  4.

  Lain-lain Fee

  1,379,321.92

  Jumlah

  26,867,702.29

 • 1.   Peruntukan Perbelanjaan (Status Sehingga 31 Disember  2013) 

  BIL

  PERKARA

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  1.

  Belanja Mengurus (B23)

  14,390,258.80

  13,431,290.57

  2.

  Belanja Pembangunan (P23)

  7,300,040.00

  6,848,611.13

  Jumlah

  21,690,298.80

  20,279,901.70   2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium (Status Sehingga 31 Disember 2013)

  BIL

  PERKARA

  KUTIPAN (RM)

  1.

  Royalti

  2,620,145.37

  2.

  Ses

  2,219,425.37

  3.

  Premium

  10,800,531.20

  4.

  Lain-lain Fee

  1,626,025.72

  Jumlah

  17,266,127.66

 • 1.   Peruntukan Perbelanjaan 

  BIL

  PERKARA

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  1.

  Belanja Mengurus (B23)

  11,212,728.49

  9,563,471.00

  2.

  Belanja Pembangunan (P23)

  8,000,000.00

  7,526,347.38

  3.

  Belanja Wang Pembangunan

  7,030,027.70

  472,101.43

  Jumlah

  26,242,756.19

  17,561,918.81  2.   Jumlah Kutipan Royalti, Ses dan Premium

  BIL

  PERKARA

  KUTIPAN (RM)

  1.

  Royalti

  3,747,365.10

  2.

  Ses

  3,333,317.88

  3.

  Premium

  32,983,672,25

  4.

  Lain-lain Fee

  1,346,959.27

  Jumlah

  41,411,341.50