bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Perancangan Kursus & Latihan 2018

  

 

Bil.

NAMA LATIHAN

TARIKH

 
   
 

UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN

 
 

1

Kursus Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara 1984 dan Latihan Penggunaan dan Penyelenggaraan Senjata Api

20-22 Mac

 
 

PEMBANGUNAN HUTAN (DENDROLOGI)

 
 

2

Kursus Dendrologi

3-5 April

 
 

PEMBANGUNAN HUTAN (PENGECAMAN KAYU)

 
         
 

PEMBANGUNAN HUTAN (MENSURASI HUTAN)

 
 

3

Kursus Mensurasi Hutan

17-19 April

 
 

PEMBANGUNAN HUTAN (UKURAN TANAH)

 
 

4

Kursus Ukuran Tanah

24-26 April

 
 

PEMBANGUNAN HUTAN (PENGECAMAN BALAK)

 
 

5

Kursus Pengecaman Kayu Balak

8-10 Mei

 
 

PEMBANGUNAN HUTAN (TAPAK SEMAIAN)

 
 

6

Kursus Pengurusan Tapak Semaian dan Pengendalian Tapak Semaian

22-24 Mei

 
 

PEMBANGUNAN HUTAN (PEROLEHAN BAHAN TANAMAN BERKUALITI)

 
 

7

Kursus Pemantapan Pasukan Perolehan Biji Benih dan Bahan Tanaman

3-5 Julai

 

PEMBANGUNAN HUTAN (SILVIKULTUR HUTAN)

 

8

Kursus Bancian Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F) dan Selepas Tebangan ( Post-F)

17-19 Julai

 

OPERASI HUTAN

 

9

Kursus Teknik Tebangan Pokok Secara Berarah

21-23 Ogos

 

PERINDUSTRIAN

 

KEJURUTERAAN HUTAN

 

10

Kursus Garis Panduan Jalan Hutan 2010 (Pindaan 2013)

16-18 Okt

 

EKO-PARK DAN EKO PELANCONGAN

 

11

Kursus Penilaian Kesihatan Pokok Dalam Hutan Rekreasi Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

6-8 Sept

 

PENGURUSAN MAKLUMAT

 

12

Kursus Pemahaman dan Penggunaan GPS dan GIS Dalam Pengesahan dan Pemantauan Sempadan Luar Hutan Simpanan Kekal (HSK).

22-24 Jan

 

13

Kursus Penggunaan Aplikasi Sistem Forest Monitoring Using Remote Sensing (FMRS) Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

25 Jan

 

PENTADBIRAN

 

14

Kusus Penyelenggaraan dan Pemanduan Bot Secara Berhemah

20-22

 

MOTIVASI DAN  INTEGRITI

 

15

Kursus Pengukuhan Intergriti dan Keyakinan Kendiri

4-6 Dis

 

KEAGAMAAN