Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Wawasan, Misi, Objektif & Strategi Korporat

Wawasan

Untuk Menjadi Agensi Terunggul Dalam Pengurusan Hutan Tropika Secara Berkekalan

 

Misi

Untuk Mengurus dan Membangunkan Sumber Hutan Secara Berkekalan Serta Mengoptimumkan Sumbangannya Kepada Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara.

 

Objektif

 • Sejajar dengan prinsip-prinsip pengurusan hutan berkekalan yang menjurus ke arah wawasan dan misi diperingkat negara, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah menetapkan objektif seperti berikut: 

 • Untuk menguruskan sumber hutan secara berkekalan bagi pengeluaran hasil yang berkekalan dan perkhidmatan hutan serta penggunaannya secara optimum dan bersesuaian dengan keperluan alam sekitar. 

 • Untuk meningkatkan bekalan pengeluaran hasil dan perkhidmatan hutan melalui aktiviti-aktiviti perhutanan bersesuaian yang akan meningkatkan kualiti, produktiviti serta penggunaan sumber hutan. 

 • Untuk terus membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar bagi pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan. 
   
 • Untuk memelihara dan melindungi kepelbagaian hayat hutan, air, tanah dan penggunaannya secara berkekalan.

 • Untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemerosesan berasaskan keluaran hutan serta menambah aktiviti-aktiviti hiliran dengan nilai tambah yang tinggi.

 • Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan.

 • Untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat. 

 • Untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada pendapatan Negeri, pertukaran wang asing dan peluang-peluang pekerjaan.

 

Strategi Korporat

 • Mengekalkan Keluasan Hutan Simpanan Kekal sedia ada dan meningkatkan keluasannya.
 • Melaksanakan Kriteria, Petunjuk, Aktiviti dan Piawaian Pelaksanaan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (MC&I) dan MS ISO 9001:2008.
 • Melaksanakan Rancangan Pengurusan Hutan secara intensif dan sistematik serta mewujudkan Komunikasi dan Teknologi Maklumat (ICT) perhutanan yang terkini untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada hasil negeri.
 • Mengurus kawasan pengeluaran, pemeliharaan dan perlindungan hutan berdasarkan kelas kegunaannya di samping menguatkuasakan undang-undang hutan yang cekap lagi berkesan.
 • Menyedia pelan induk untuk memajukan hutan lipur di samping mempromosikannya sebagai destinasi pelancongan
 • Meningkatkan teknologi mesra alam dalam pengusahasilan serta pengguna sisa-sisa hutan dan kilang selain menggalakkan pemprosesan hiliran keluaran hutan.
 • Meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan hutan melalui penyebaran maklumat-maklumat perhutanan.
 • Menggalakan serta menyokong program hutan tani dan aktiviti perhutanan bandar.