Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Perancangan Kursus & Latihan 2021

Bil. NAMA LATIHAN TARIKH
1 Penyediaan Stok Bahan Tanaman Pokok Besar Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Februari 2021
2 Kursus Risikan, Serbuan, Tangkapan Dan Sitaan Bagi Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara 1984 Februari 2021
3

Kursus Garis Panduan Jalan Hutan 2010 (pindaan 2013) dan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

Mac 2021
4 Kursus Pemanduan Berhemah Dan Pengedalian Kenderaan Pacuan 4 Roda Jabatan Perhutanan Negeri Kedah April 2021
5 Kursus Pemandu Pelancong dan Interpretasi Denai Hutan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah April 2021
6 Kursus Komunikasi Berkesan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) Jabatan Perhutanan Negeri Kedah April 2021
77 Kursus Lanjutan Pemantapan Kertas Siasatan bagi Pegawai Siasatan Jabatan   
14 Kursus Bancian Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F) & Bancian Selepas Tebangan (Post-F) September 2020
15 Industri Berasas Kayu (Permohonan & Pengecaman Mesin) September 2020
16 Kursus Perintah-Perintah Am  September 2020
17 Garis Panduan Pembinaan Jalan Hutan Oktober 2020
18 Ukuran Tanah Dan Pemetaan November 2020