Latest News

latest news

ALOR SETAR 3 to 6 November 2014, Kedah Forestry Department will conduct audits MC & I (Forest Original) This audit is conducted annually. The main purpose of Audit MC & I (Forest Original) Thi...
Last Updates on 04/12/2014
read more Read More
latest news

 ALOR SETAR, 29-30 September 2014 -Today is the celebration of World Bamboo conducted to raise awareness of bamboo globally. Bamboo which generally have grown naturally, has become an element of ...
Last Updates on 04/12/2014
read more Read More
latest news

Jeniang 25-26 May 2014 held at the Forestry Training Centre, Jeniang held Hazard Identification courses organized by the Training Unit and Bumiputera participation. Participants were the staff and con...
Last Updates on 18/12/2014
read more Read More

Media Gallery

Quick Links

  • Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Jabatan Alam Sekitar Institut Tanah dan Ukur Malaysia Jabatan Taman Laut Malaysia Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia (PERHILITAN) Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Jabatan MIneral dan Geosains Malaysia Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Biokeselamatan

  • MyCoID myID myBayar mySMS MyIdeas

  • Portal Kerajaan Malaysia eKL Institut Integriti Malaysia Institut Rimbawan Malaysia Multimedia Super Corridor (MSC) Kementerian Pelancongan Malaysia Suruhanjaya Pilihanaraya Malaysia MAMPU Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysian Forester Kementerian Kewangan Malaysia

  • Jabatan Perhutanan Negeri JohorKelantan1melaka1perlis1pulau pinang1sabah1sarawak1terengganu1selangor1perak1pahang1negeri sembilan1mas