Latest News

latest news

ALOR SETAR 25 MAC 2014, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah mengadakan satu sesi menandatangani opsyen pertukaran skim berdasarkan pekeliling-pekeliling perkhidmatan tahun 2013. Seramai ...
Last Updates on 22/04/2014
read more Read More

Media Gallery

  • Video
  • Warisan Hijau (mp3 format)

Quick Links

  • Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Jabatan Alam Sekitar Institut Tanah dan Ukur Malaysia Jabatan Taman Laut Malaysia Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia (PERHILITAN) Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Jabatan MIneral dan Geosains Malaysia Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Biokeselamatan

  • MyCoID myID myBayar mySMS MyIdeas

  • Portal Kerajaan Malaysia eKL Institut Integriti Malaysia Institut Rimbawan Malaysia Multimedia Super Corridor (MSC) Kementerian Pelancongan Malaysia Suruhanjaya Pilihanaraya Malaysia MAMPU Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysian Forester Kementerian Kewangan Malaysia